“Een eigen plek voor een kind waar hij zichzelf kan en mag zijn, waar hij zich veilig en gelukkig voelt
en er mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling.”