Home

“Een eigen plek voor uw kind waar hij/zij zichzelf kan/mag zijn, zich veilig en gelukkig voelt en waar tevens mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling.”

              

WiFinn heeft de erkenning als
Algemeen Nut Beogende Instelling

 

WiFinn heeft een locatie!!

       

U donatie is welkom!
NL49RABO0323 9309 64
tnv Stichting WiFinn

Volg Ons!

Volg ons op Facebook | Blijf op de hoogte | Like en Deel ons

© Copyright - WiFinn