Algemeen nut beogende instelling

Stichting WiFinn is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Doelstelling:

Het realiseren en in stand houden van een woonvoorziening voor mensen met een beperking en/of kwetsbare burgers, alsmede het coördineren, bewaken, (laten)beperking en/of kwetsbare burgers, alsmede het coördineren, bewaken, (laten) verlenen van of bemiddelen bij het verwerven van voor de bewoners benodigde kwalitatieve passende zorg en het bevorderen van het welzijn van de bewoners en hun omgeving.

Algemene gegevens:

Naam: Stichting WiFinn
KVK: 69891648
RSIN: 858054838
Website: www.wifinn.nl
Email: info@wifinn.nl

Klik hier voor het uittrekstel van de KVK

Bezoekadres:                                                                                                          

Straat: Rozenstraat 9
Postcode: 6658 WS
Plaats: Beneden leeuwen

Postadres:

Straat: Robbekampen 50
Postcode: 6621 DA
Plaats: Dreumel

Bestuurssamenstelling:

Dagelijks bestuur:

  • Voorzitter: Jacky Gerrits
  • Penningmeester: Hein van Maurik
  • Secretaris: Karin Derksen

Verdere bestuursleden:

  • Vicevoorzitter: Frank Engelbart
  • Zorgcommissie: Elke Willems
  • PR & Communicatie: Debbie Appeldoorn

Beleidsplan:

Het doel van stichting WiFinn is om de bewoners (mensen met een beperking) in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk een eigen leven te leiden.

Met het oprichten van stichting WiFinn hebben we voor hen een eigen plek (appartement) gecreëerd waar ze zich veilig en thuis voelen, zodat zij hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm en inhoud kunnen geven.

Dit houdt concreet in dat de bewoners waar mogelijk zelf de regie voeren en waar nodig de zorg krijgen die zij verdienen en nodig hebben. Hiervoor krijgen de bewoners zorg, begeleiding en ondersteuning op maat.

Met alleen goede zorg zijn we er niet. Inclusie en acceptatie vinden we minstens zo belangrijk. Behalve goede contacten in de buurt, waarbij hulpverleners een belangrijke rol spelen, is ook zinvolle dag invulling (werk, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk etc.)  cruciaal.

Klik hier voor ons beleidsplan

Uitgeoefende activiteiten:

2023:
Op 1 november is de officiële opening geweest. Iedereen die heeft meegewerkt is uitgenodigd. Het was een gezellige, ontspannen middag.
Met sinterklaas is een pakjesmiddag gehouden.
Er zijn verder al leuke activiteiten georganiseerd voor de bewoners, zoals een dag naar de Efteling, gezamenlijke BBQ gehad en het doen van gezamenlijk spellen.

 

2022:
2022 heeft volledig in het teken gestaan van de bouw en de opening van WiFinn. Ondanks de pandemie en de veranderingen in de markt is het gelukt om het gebouw volgens planning op te leveren en in gebruik te nemen. Op 1 november 2022 hebben we een feestelijke opening gehad, waarna op 18 november de eerste bewoners hun intrek hebben genomen. Verder kennen wij geen specifieke activiteiten anders dan het bieden van 24-uurszorg en begeleiding en verzorging volgens vooraf opgestelde zorgplannen. Deze zorg wordt betaald uit PGB-gelden.

 

2021:
Het pand is nog in volle bouw. Er wordt regelmatig een nieuwsbrief verstuurd naar toekomstige bewoners, ouders/verzorgers en buurtbewoners.
Fondsenwerving is gestart. Ondertussen houden we zelf diverse acties zoals emballage acties.

 

2020:
Dit jaar kennen wij nog een activiteiten, daar het pand nog gebouwd moet worden en de bewoners in het aanmeldproces zitten.

Financiele verantwoording:

2022:
Bewoners nemen hun intrek in de appartementen. Huren worden geïnd en doorgestort naar eigenaar pand. Zorgaanbieder begint met geven van zorg, kosten hiervoor worden door het zorgkantoor overgemaakt naar de zorgaanbieder (Prisma). Hier zit Stichting WiFinn niet tussen.

2021:
Contract met zorgaanbieder wordt gesloten.
Er worden kosten gemaakt ter promotie en licentie kosten van de website

 2020:
Er worden kosten gemaakt ter promotie, kosten website, trainingen en matchingskosten

Klik hier voor de jaarrekeningen