Wonen bij WiFinn

Een (t)huis voor onze bewoners dat is wat wij met ons initiatief willen bereiken. Gewoon waar het kan, bijzonder waar nodig. Een eigen plek en een omgeving hebben waar je je veilig en op je gemak voelt, je geaccepteerd en gewaardeerd wordt om wie je bent en waar je geborgenheid en warmte vindt, dat is een thuis hebben! Een thuis waar je je zelf vorm en inhoud aan geeft.

Het doel van stichting WiFinn is om de bewoners, mensen met een beperking, in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk een eigen leven te leiden en te kunnen participeren binnen de maatschappij. Echter, wanneer wij naar de zorgvraag van onze bewoners kijken, beseffen wij dat zij over onvoldoende mogelijkheden beschikken om volledig zelfstandig te kunnen wonen. Met onze woonvorm willen wij voor hen een eigen plek creëren waar ze zich veilig en thuis zullen voelen, zodat zij hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Dit houdt concreet in dat de bewoners waar mogelijk zelf de regie voeren en waar nodig de zorg krijgen die zij verdienen/nodig hebben. Hiervoor zullen de bewoners zorg, begeleiding en ondersteuning op maat krijgen. WiFinn werkt hierbij nauw samen met haar bewoners, ouders/verzorgers, (zorg)professionals en vrijwilligers. Stichting WiFinn staat dan ook open voor samenwerking met mede initiatieven om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid in de buurt, de wijk en het dorp.

Het gebouw bestaat uit twee woonlagen en zal worden gebouwd op het terrein waar nu nog de voormalige basisschool De Wijzer staat. Vanuit de centrale entree aan de voorzijde heb je direct toegang tot de teampost, de twee gemeenschappelijke ruimten, de bewonersgangen en de trappen naar de eerste etage. De appartementen zijn dusdanig gesitueerd dat er geen (druk) verkeer in de bewonersgangen plaatsvindt, maar alleen verkeer van de bewoners zelf, de begeleiding en eventueel bezoek. De 21 bewoners worden gesplist in twee groepen met ieder een eigen gemeenschappelijk woonkamer met eigen besloten binnentuin. Voor de bewoners is een eigen achteringang gecreëerd.

Het complex staat op een ruim perceel met voldoende groen, vlakbij het centrum van Beneden-Leeuwen, maar toch rustig gesitueerd in een woonwijk.

Alle voorzieningen, winkels, sportvelden, openbaar vervoer, verengingen etc. zijn op loopafstand. Kortom de ideale plek om te wonen.

Het is de bedoeling dat iedereen hier voor lange tijd gaat wonen. Ondanks dat iedereen verschillend is en mag zijn, is het wel belangrijk dat de bewoners bij elkaar passen. Vrienden worden mag, maar hoeft niet, het belangrijkste is dat ze goede buren worden en prettig kunnen samen wonen en leven. Hiervoor hebben wij een aannamebeleid opgesteld.