Doelstelling

Het doel van stichting WiFinn is om de bewoners (mensen met een beperking) in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk een eigen leven te leiden.

Met het oprichten van stichting WiFinn hebben we voor hen een eigen plek (appartement) gecreeërd waar ze zich veilig en thuis voelen, zodat zij hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm en inhoud kunnen geven.

Dit houdt concreet in dat de bewoners waar mogelijk zelf de regie voeren en waar nodig de zorg krijgen die zij verdienen en nodig hebben. Hiervoor krijgen de bewoners zorg, begeleiding en ondersteuning op maat.

Met alleen goede zorg zijn we er niet. Inclusie en acceptatie vinden we minstens zo belangrijk. Behalve goede contacten in de buurt, waarbij hulpverleners een belangrijke rol spelen, is ook zinvolle daginvulling (werk, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk etc.)  cruciaal.