Onze uitgangspunten:

Laat mij doen wat ik zelf kan en help mij bij hetgeen ik nog moet leren.

 • Eigen invulling van het leven staat voorop. We richten ons op het versmelten van wensen, behoeften en mogelijkheden van het individu in een op maat gemaakt leefplan/behandelplan.
 • Het bieden van onderscheidende professionele zorg binnen onze doelgroep, waarbij het bieden van een veilige woonomgeving ons uitgangspunt vormt.
 • Leveren van maatwerk op actuele/sociale vraagstukken binnen de (zorg)wijk, waarbij openheid voor samenwerking vanzelfsprekend is.
 • Op een duurzame manier een bijdrage leveren aan woonomgeving/zorgwijk.
 • De bewoners van WiFinn samen zo optimaal mogelijk kunnen laten functioneren binnen de maatschappij.

De 3 kernwaarden van WiFinn zijn:

 • 1. Jezelf zijn

  Iedere bewoner heeft het recht zijn unieke ik te zijn en de hierbij horende keuzes te maken. Alleen in een veilige leefomgeving komt men tot zelfontplooiing en ontwikkeling.

 • 2. Veiligheid

  WiFinn doet er alles aan een veilige leefomgeving te creëren met behulp van deskundige zorg, nauwe samenwerking met ouders/opvoeders, familie en al dan niet andere betrokkenen/deskundigen om een vangnet te creëren wanneer dit nodig mocht zijn.

 • 3. Verbondenheid

  Het belang van ergens bij horen wordt door WiFinn onderkent. Hierom zal de zorg en toewijding binnen WiFinn zich richten op het hebben, uitbreiden en behouden van een functioneel sociaal netwerk en het hebben van zinvolle dagbesteding/werk.