De initiatiefnemers hebben op 20 oktober 2017 Stichting WiFinn opgericht met het doel:

“Het bieden van huisvesting, zorg op maat en begeleiding aan mensen met een beperking alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners, individueel en als groep en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

De Stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk niet ten doel. De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jacky Gerrits

Jacky Gerrits

Voorzitter
Frank Engelbart

Frank Engelbart

Vice-voorzitter
Karin Derksen

Karin Derksen

Secretaris
Hein van Maurik

Hein van Maurik

Penningmeester
Elke Willems

Elke Willems

Zorgcommissie
Debbie Appeldoorn

Debbie Appeldoorn

PR & Communicatie