Stichting WiFinn realiseert in Beneden-Leeuwen een woon-zorg complex voor 21 jonge mensen realiseren met het Autisme Spectrum Syndroom en hieraan gerelateerde zorgvragen. Klik hier voor de doelgroep beschrijving.

De realisatie zal geschieden op basis van “scheiden wonen en zorg”. Concreet betekent dit dat WiFinn de appartementen verhuurt aan haar bewoners en dat voor de zorg een aanbieder wordt geselecteerd als collectieve zorgaanbieder. Echter, de zorgovereenkomst wordt individueel afgesloten tussen de bewoner en de zorgaanbieder.

Profielschets:

 • Jong volwassenen in de leeftijd van ca. 18 tot 30 jaar bij aanvang. Bij aanvang wordt gestreefd naar een zekere mate van evenwicht in de groep qua leeftijd en geslacht,
 • Normale intelligentie tot lichte verstandelijke beperking (IQ > 50). Echter is dit geen harde IQ grens, daar problemen vaak voortkomen uit een zogeheten ‘disharmonisch ontwikkelingsprofiel’: het cognitief functioneren ligt dan hoger dan de emotionele draagkracht en probleemoplossend vermogen,
 • Autisme Spectrum Stoornis en/of daaraan gerelateerde (psychiatrische) problematiek (bv. ADHD, angststoornis, problemen in emotieregulatie),
 • Behoefte aan 24-uurs zorg en behoefte aan professionele begeleiding in de directe nabijheid, dan wel op afroep beschikbaar (meer ambulante gerichte ondersteuning),
 • Behoefte aan een veilige leefomgeving van waaruit deelname aan de samenleving gevonden kan worden met ondersteuning van professionele begeleiding,
 • Redelijke mate van zelfredzaamheid (o.a. huishouden, persoonlijke verzorging), waardoor wonen in een appartement mogelijk is,
 • Behandeling en/of begeleiding accepteren,
 • Zorgprofiel GGZ beschermd wonen 1, 2 of 3, VG 3, 4, 5 of 6 of vergelijkbare indicatie,
 • Over voldoende mate van verdraagzaamheid beschikken die noodzakelijk is om samen te kunnen wonen en leven in 1 gebouw,
 • De kandidaat bewoners en ouders/vertegenwoordigers;
  • gaan akkoord met de opgestelde zorg- en dienstverleningsovereenkomst,
  • gaan akkoord met en onderschrijven de (zorg) visie van Stichting WiFinn.
  • gaan akkoord met de gekozen zorgaanbieder,
  • staan positief tegenover deelname in commissies, werkgroepen, etc.
 • De woonwens van de kandidaat sluit qua timing aan bij de timing van het project.