WiFinn heeft nog enkele plaatsen vrij!

WiFinn is een levensloopbestendig, particulier wooninitiatief voor (jong)volwassenen binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en de hieraan gerelateerde zorgvragen.

WiFinn is bezig met het opstarten van een wooninitiatief voor een groep met 21 geclusterde appartementen in Beneden-Leeuwen, met de mogelijkheid voor beschermd en begeleid wonen. Naast het feit dat iedere bewoner zijn eigen appartement  heeft zijn er ook gemeenschappelijke ruimtes aanwezig.

De zorg zal worden geleverd door Buro3o. Dit is een zorginstelling voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Buro3o biedt behandeling, zowel op locatie als ambulant, individuele begeleiding en groepsbegeleiding voor jeugd met ASS, ADHD, angst, depressies en aanverwante psychische of psychiatrische problematiek en / of diagnostiek.

Interesse om bij ons te komen wonen?

Op dit moment hebben wij nog enkele plekken beschikbaar.
Alle (toekomstige) bewoners huren zelfstandig. De zorg wordt op basis van WMO, PGB of WLZ inkomsten collectief ingekocht bij Buro3o

Mocht u interesse hebben om bij ons te komen wonen, lees dan ons aannamebeleid en download  ons inschrijfformulier. U kunt deze printen, invullen en mailen naar info@wifinn.nl of per post versturen naar:  Stichting WiFinn, p/a Robbekampen 50, 6621 DA Dreumel

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Gezien de doelgroep die wij voor ogen hebben, kunnen wij helaas geen plek bieden aan mensen met verslavingsproblematiek of een ernstige verstandelijke beperking, of ernstige gedragsproblematiek.