Aanleiding

Mensen met autisme of een andere beperking hebben het niet altijd makkelijk in de huidige maatschappij. Door andere waarneming van hun omgeving en het tekort in sociaal functioneren zijn zij vaak aangewezen op langdurige en/of intensieve begeleiding op alle leefgebieden; wonen, werken en vrije tijd.


Als je kind dan wegens deze problemen niet langer thuis kan wonen, ga je op zoek naar een passende woonomgeving in je eigen buurt. Maar wat als het reguliere zorgaanbod onvoldoende aansluit bij de zorgvraag van je kind, of als er nabije omgeving geen passende woonvorm is voor je kind?


Dit overkwam o.a. Jacky en Sandra Gerrits, initiatiefnemers van Stichting WiFinn. Gezien de complexe problematiek van hun zoon moesten zij op zoek naar een passende woonvorm voor hun zoon. Helaas was er in nabije omgeving niets voor handen en besloten zij het heft in eigen hand te nemen en hebben het initiatief genomen om een wooninitiatief te starten voor deze groep jongeren. Deze woonvoorziening is in november 2022 geopend. Een locatie waar (21 jong)volwassenen in beschermde omgeving en met begeleiding wonen.


Jacky Gerrits heeft inmiddels heel wat ervaring opgedaan op het gebied van wonen met zorg. Dit niet alleen in de rol als vader, maar ook als werknemer (Teamleider Facilitair) bij Stichting Prisma. Prisma biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperkingen, tevens ondersteunen zij ouderinitiatieven. Jacky vertaalt zijn ervaringen naar een initiatief/project een thuis voor jongeren met een beperking: WiFinn. Dit doet hij nu doen in de rol van voorzitter binnen het bestuur van WiFinn.