Stichting WiFinn

Kamer van Koophandel 69891648
Fiscaal nummer 858054838
Banknummer NL49 RABO 0323 9309 64

Postadres
Robbekampen 50
6621 DA   Dreumel

Heb je vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op via bijgaand contactformulier of stuur ons een mail via info@wifinn.nl

Aanmelden nieuwe bewoner

Meer informatie over ons aanmeldprocedure en het aanmeldformulier
(bijlage 1) vind je hier