Bij stichting WiFinn staat veiligheid hoog in het vaandel. Om zowel alle bewoners als betrokkenen van stichting WiFinn zo optimaal mogelijk te kunnen beschermen, is er een gedragscode overeengekomen. Deze omvat de belangrijkste omgangsnormen en waarden die een veilige leefomgeving dienen te creëren.

In deze gedragscode wordt beschreven hoe er binnen stichting WiFinn door alle medewerkers, vrijwilligers en anders betrokkenen met elkaar en de stichting wordt omgegaan als wel met gevoelige informatie van de stichting en haar bewoners/cliënten.

 

Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen die een verantwoordelijkheid hebben jegens bewoners van stichting WiFinn.

Klik hier voor de volledige versie van onze gedragscode.