Stichting WiFinn

Stichting WiFinn is een particulier wooninitiatief van ouders met kinderen binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en hieraan gerelateerde zorgvragen. WiFinn is dus geen zorginstelling, maar een woongroep waar deze kinderen beschermd en met begeleiding zelfstandig kunnen wonen.

Er is een groep van 21 bewoners, waarbij er in de huisvesting rekening wordt gehouden met de woon- en zorgvraag.
De zelfredzaamheid van onze bewoners staat voorop, hierbij zullen we de juiste ondersteuning en begeleiding aanbieden. De zorg en begeleiding zal geleverd worden door een externe zorgaanbieder, hierbij wordt specifieke deskundigheid op maat ingekocht en ingezet zodat eenieder de juiste zorg krijgt.