Stichting WiFiNN

Stichting WiFinn is een particulier wooninitiatief van ouders met kinderen binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en hieraan gerelateerde zorgvragen. WiFinn is dus geen zorginstelling, maar een woongroep waar deze kinderen beschermd of met begeleiding zelfstandig kunnen wonen.
Het streven is om ook jongeren onder de 18 een plek te kunnen bieden. Daarnaast willen we ook logeer en respijtzorg aanbieden.

We denken aan een totale groepsgrote van zo’n 20 bewoners, waarbij er in de huisvesting rekening wordt gehouden met de woon en zorgvraag.

De zelfredzaamheid van onze bewoners staat voorop, hierbij zullen we de juiste ondersteuning en begeleiding aanbieden. De zorg zal geleverd worden door één partij, waarbij specifieke deskundigheid op maat kan worden ingekocht en ingezet zodat eenieder de juiste zorg krijgt.