Beschermd wonen binnen WiFinn

Het doel van WiFinn is het faciliteren van een woonvorm met 21 appartementen die afzonderlijk gehuurd worden. Naast deze appartementen zijn er gezamenlijke ruimtes waar de bewoners in  groepsverband samen tijd kunnen besteden en eventuele vraagstukken die bij het zelfstandig wonen ontstaan, samen met de begeleiding op te pakken. De gezamenlijke ruimtes dienen vereenzaming tegen te gaan en bieden de jongeren de ruimte om te werken aan eigen competenties.

Op deze manier biedt WiFinn kwetsbare jongeren een veilige omgeving waar ze samen kunnen leven en leren. Het ervaren van veiligheid komt de persoonlijke ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid ten goede. De mate van zelfredzaamheid is van groot belang en draagt bij aan het verbeteren van kwaliteit van leven.
De bewoner huurt zelf een appartement en dient hiervoor over voldoende zelfstandigheid te beschikken om in zijn appartement (beschermd) te kunnen wonen. Hierbij is de bewoner  in staat  hulp te vragen, maar is een behoorlijke mate van  zelfredzaamheid van belang.

Er is 24 uurs zorg en toezicht in de directe nabijheid aanwezig. Dit betekent dat 24 uur per dag een oproep tot directe zorg of begeleiding kan worden gedaan, deze zorg wordt geleverd door Leermakers Autismegroep.
De intensiteit van de gevraagde zorg en begeleiding moet passend zijn voor de zorgverleners en in verhouding staan tot de zorgbehoefte van de overige bewoners.  Intensieve 1 op 1 begeleiding is binnen WiFinn niet mogelijk.  Een bewoner moet in staat zijn (m.u.v. calamiteiten van medische aard), even te kunnen wachten op hulp wanneer hij zorg of begeleiding nodig heeft. Een bewoner moet kunnen begrijpen en accepteren dat een zorgverlener niet altijd direct voor hem beschikbaar is.  Wanneer dit voor iemand niet verantwoord is, betekent dit dat WiFinn hiervoor helaas geen geschikte woonvorm is.