Beschermd wonen binnen WiFinn

Het doel van WiFinn is het faciliteren van een woonvorm met ongeveer 20 appartementen die afzonderlijk gehuurd worden. Naast deze appartementen zijn  er gezamenlijke sociale ruimtes om in groepsverband samen tijd te besteden en/of de vraagstukken die bij het zelfstandig wonen ontstaan, samen met de aanwezige begeleiding, te beantwoorden indien hier behoefte aan is. De gezamenlijke ruimtes dienen vereenzaming tegen te gaan en bieden de jongeren de ruimte om te werken aan eigen competenties.

Op deze manier wil WiFinn kwetsbare jongeren samen te laten leven in een veilige leefomgeving. Het ervaren van veiligheid komt de ontwikkeling van het menswezen en de mate van zelfredzaamheid ten goede. De mate van zelfredzaamheid is van groot belang en draagt bij aan het verbeteren van kwaliteit van leven.
De bewoner huurt zelf een appartement en dient hiervoor over voldoende zelfstandigheid te beschikken om zijn/haar appartement (beschermd) te bewonen. Hierbij is de bewoner  in staat  hulp te vragen en is een behoorlijke mate van  zelfredzaamheid van belang.

Er zal 24 uurs zorg/toezicht zijn in de directe nabijheid. Dit betekent dat er 24 uur per dag een oproep tot directe zorg of begeleiding kan worden gedaan, maar dat de intensiteit van de gevraagde zorg en begeleiding passend moet zijn voor de zorgverleners en in verhouding moet zijn tot de zorgbehoefte van de overige bewoners.  Intensieve/grote behoefte aan  1 op 1 begeleiding, is binnen WiFinn niet mogelijk.  Een bewoner moet in staat zijn (m.u.v. calamiteiten van medische aard), even te kunnen wachten op hulp wanneer hij/zij zorg of begeleiding nodig heeft. Een bewoner moet kunnen begrijpen en accepteren dat een zorgverlener niet altijd direct voor hem/haar beschikbaar is.  Wanneer bovenstaande voor iemand niet verantwoord is, betekent dit dat WiFinn hiervoor geen geschikte woonvorm is.