Het resultaat:

  1. Een eigen (t)huis in Beneden-Leeuwen voor onze kinderen met het Autisme Spectrum Stoornis (en hieraan gerelateerde zorgvragen).
  2. Een huis voor onze kinderen waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn, zich veilig en gelukkig voelen.
  3. Waar, voor zover mogelijk, ze zelf de regie hebben en hun keuzes mogen maken.
  4. Dat er mogelijkheden zijn voor ontwikkeling waarbij de zelfredzaamheid voorop staat. Niet alleen zelfstandigheid maar ook gezamenlijke activiteiten worden gestimuleerd.
  5. Dat voor iedere bewoner, indien nodig en in overleg met de zorgverlener, specifieke deskundigheid wordt ingezet zodat iedereen de zorg krijgt die ze nodig hebben.
  6. Dat iedere bewoner zijn eigen appartement bewoont, gelegen in een rustige woonwijk (prikkelarme omgeving), maar in de directe nabijheid van openbare voorzieningen zoals winkels en vervoer.
  7. Scheiden van wonen en zorg (> 18+). Iedere bewoner huurt zelfstandig zijn appartement. Voor bewoners met een uitkering streven wij naar wonen met huurtoeslag.
  8. De zorg wordt gefinancierd middels PGB, WLZ, WMO of gelijkwaardige indicaties.
  9. Waar je als ouders het vertrouwen hebt dat je kind in goede handen is, je betrokken kunt blijven en op vrijwillige basis kunt meewerken aan het welzijn van de bewoners en het voortbestaan van WiFinn.