Voorzitter

Mijn naam is Jacky Gerrits, getrouwd, vader van drie kinderen en woonachtig in Dreumel.

Onze jongste zoon heeft de diagnose ADHD, PDD-NOS subtype MCDD en Gilles de la Tourette.

Jarenlang hebben wij getracht, d.m.v. therapieën, ondersteuning, korte en lange opnames voor behandeling, onze zoon binnen ons gezin te houden.
Helaas hebben we eind 2016 moeten concluderen dat dit niet langer mogelijk was en zijn wij, gezien de complexe problematiek, op zoek gegaan naar een passende woonvorm voor hem.

Helaas was er in nabije omgeving niets voor handen en hebben wij besloten het heft in eigen hand te nemen en hebben het initiatief genomen om een wooninitiatief te starten voor deze groep jongeren.
Inmiddels heb ik al heel wat ervaring opgedaan op het gebied van wonen met zorg. Dit niet alleen in de rol als vader, maar ook als werknemer (Teamleider Facilitair) bij St. Prisma.
Prisma biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperkingen. Ook ondersteunen, adviseren en begeleiden zij wooninitiatieven op het gebied van wonen met zorg.
Ik probeer mijn ervaringen te vertalen naar dit initiatief/project: “een thuis voor jongeren met een beperking, “Wifinn”.