Onze oudste zoon is 21 jaar en een van de toekomstige bewoners.
Toen wij een jaar of 2 geleden met het fenomeen ouderinitiatieven in aanraking kwamen, en er ook 2 bezocht hebben, waren wij direct enthousiast over deze manier van zorg en wonen en waren er vrijwel direct van overtuigd dat dit is wat wij voor onze zoon ook graag zouden willen.

Via, via zijn we met WiFinn in contact gekomen en al snel werd duidelijk dat de missie & visie van WiFinn geheel aansloot bij wat wij voor ogen hebben voor onze zoon.
Het begeleid zelfstandig kunnen wonen in een appartement waarbij toch hulp in de hele directe nabijheid aanwezig is, maar waar onze zoon wel zelf de regie kan houden over zijn eigen leven en ook het gevoel heeft echt een eigen plek te hebben, is precies hetgeen wat bij hem past. Ik wil me hier dan ook heel graag voor de volle 100% voor inzetten om dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren voor hem en voor andere jong volwassenen. Het feit dat je als ouders heel nauw betrokken bent en blijft bij een ouderinitiatief en ook inspraak hebt, is voor ons ook heel belangrijk.