Sloop:

2021:
Week 34:  stroom-, gas- & watervoorziening afgesloten en zijn er bouwhekken rondom het pand geplaatst.

Week 35 :overtollig groen is verwijderd rondom het pand.

Weken 36, 37 & 38: volledige sloop- en opruimwerkzaamheden.

Start Bouw:

2021:
oktober start bouw

2022:
18 oktober: oplevering aannemer aan woonstichting De Kernen

31 oktober: oplevering van de Kernen aan Stichting WiFinn

1 november: feestelijke opening

2 november: eerste bewoners trekken in

december: afronding project