WiFinn heeft mee gedaan met de Rabobank Clubkas Campagne! Op 18 juni is de uitreiking hiervan geweest en WiFinn heeft 112 stemmen gekregen, dit betekend dat de Stichting een bedrag mag ontvangen van € 410,78. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het inrichten van de gezamenlijke ruimtes in het WiFinn huis.