Het bestuur van Stichting WiFinn heeft inmiddels vele gesprekken gevoerd met verschillende instanties. Na het kiezen van een zorgaanbieder (Buro3o) is nu ook een locatie gevonden waar Stichting WiFinn zich zal vestigen. Op de locatie in Beneden – Leeuwen, waar nu nog “de Wijzer” staat, gaat woningstichting de Kernen een woon/zorg complex realiseren voor WiFinn. Hier zullen ca. 20 jongvolwassenen zelfstandig, maar met 24/7 begeleiding gaan wonen.

WiFinn streeft ernaar om op korte termijn een informatieavond te organiseren voor alle belangstellende. Houdt de website en facebook (WiFinn@wonenkunnenwesamen) in de gaten voor meer informatie!